Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά (ΜΕΡΟΣ Ι): Ορισμοί και χαρακτηριστικά

Γράφει: Αθανασία Βρυωνάκη – Λογοθεραπεύτρια

Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι έρευνες σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά. Μάλιστα, σύμφωνα με τον  Pierangelo & Giuliani (2008), οι δυσκολίες στα μαθηματικά, είναι η δεύτερη γνωστική περιοχή δυσκολιών για τα παιδιά, μετά από τις αναγνωστικές δυσκολίες, γεγονός που αυξάνει το ερευνητικό ενδιαφέρον.

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για τις μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά. Προκειμένου όμως να μπορέσουμε να πούμε ότι ένα παιδί έχει μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον μέση νοημοσύνη, κανονική αισθητηριακή λειτουργία , να μην υπάρχει κάποια αναπτυξιακή ή συναισθηματική διαταραχή και σαφώς να έχει αρκετές εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Η «διαταραχή στα Μαθηματικά-mathematics disorders», η «ειδική μαθησιακή διαταραχή», η « ειδική διαταραχή αριθμητικών ικανοτήτων» , «διαταραχή στην αριθμητική» κα είναι κάποιοι από τους ορισμούς για τις μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά.

Στη διεθνή βιβλιογραφία, ωστόσο, χρησιμοποιείται ο όρος «δυσαριθμησία» – «μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά – mathematics learning disability» (Fuchs, Fuchs & Prentice, 2004).

Κάθε μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά, εμφανίζει τα δικά του ατομικά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά των μαθητών με δυσκολίες στα μαθηματικά αναλύονται παρακάτω, ανάλογα με την ηλικιακή τους ομάδα.

[πηγή:Τζιβινίκου Σ.,Χτίζοντας γέφυρες με τη διδακτική πράξη]
[πηγή:Τζιβινίκου Σ.,Χτίζοντας γέφυρες με τη διδακτική πράξη]
[πηγή:Τζιβινίκου Σ.,Χτίζοντας γέφυρες με τη διδακτική πράξη]
[πηγή:Τζιβινίκου Σ.,Χτίζοντας γέφυρες με τη διδακτική πράξη]
[πηγή:Τζιβινίκου Σ.,Χτίζοντας γέφυρες με τη διδακτική πράξη]
[πηγή:Τζιβινίκου Σ.,Χτίζοντας γέφυρες με τη διδακτική πράξη]

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest