Ποια είναι η διαφορά Ορίων και Τιμωρίας;

Ποια είναι η διαφορά Ορίων και Τιμωρίας;
Η διαφορά μεταξύ των ορίων και της τιμωρίας είναι σημαντική για την υγιή ανάπτυξη του παιδιού και τη διατήρηση μιας θετικής σχέσης γονέα – παιδιού.
Ας δούμε τις βασικές διαφορές και πώς μπορούν να εφαρμοστούν σωστά.

Πώς βοηθούν τα όρια;

 • Καθοδηγούν και Διδάσκουν
Τα όρια βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν και να διακρίνουν τις αποδέκτες από τις μη αποδέκτες  συμπεριφορές. Είναι σαν έναν χάρτη που τα καθοδηγεί.
 • Προστασία και Ασφάλεια
Τα όρια δημιουργούν ένα αίσθημα ασφάλειας και προστασίας, βοηθώντας τα παιδιά να νιώθουν ότι βρίσκονται σε ένα οργανωμένο, σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον.
 • Ανάπτυξη Αυτοπειθαρχίας.
Σταδιακά με την χρήση ορίων τα παιδιά μαθαίνουν να ελέγχουν τις παρορμήσεις τους και να κάνουν σωστές επιλογές.
 • Ενίσχυση Θετικής Συμπεριφοράς
Τα όρια πρέπει να συνοδεύονται από θετική ενίσχυση όταν το παιδί τηρεί τους κανόνες, ενισχύοντας έτσι την καλή συμπεριφορά.

Τι ισχύει όμως με την Τιμωρία;

 • Ακραία Αντίδραση
Η τιμωρία συχνά περιλαμβάνει ακραίες συνέπειες, όπως στέρηση προνομίων ή επιβολή ποινών, που μπορεί να δημιουργήσουν αρνητικά συναισθήματα.
 • Αποθαρρύνει την Συμπεριφορά
Η τιμωρία στοχεύει στο να αποθαρρύνει την ανεπιθύμητη συμπεριφορά μέσω των αρνητικών συνεπειών και σίγουρα δεν αποτελεί μέσο  μάθησης.
 • Μπορεί να προκαλέσει Αντίδραση
Τα παιδιά μπορεί να αντιδράσουν αρνητικά στην τιμωρία, παρουσιάζοντας αντίσταση, θυμό ή αποξένωση.
 • Εστίαση στην Αρνητικότητα
Η τιμωρία κατά κύριο λόγο επικεντρώνεται στην αρνητική συμπεριφορά των παιδιών , χωρίς να προσφέρει διδάγματα ή εναλλακτικές λύσεις για το μέλλον.

Πώς λοιπόν θα βάλω σωστά τα όρια στα παιδιά μου;

 • Επιλέξτε Όρια με Σαφήνεια
Δημιουργήστε κανόνες που είναι ξεκάθαροι και κατανοητοί. Συζητήστε τους με το παιδί και εξηγήστε τους λόγους πίσω από αυτούς. Δώστε τους χώρο να εκφράσουν την άποψη τους και τα συναισθήματα τους.
 • Εφαρμόστε Συνέπειες
Όταν παραβιάζονται τα όρια, εφαρμόστε συνέπειες που είναι λογικές και σχετικές με την παραβίαση. Αυτές δεν πρέπει να είναι τιμωρητικές αλλά να διδάσκουν. Η σταθερότητα στην στάση που κρατάτε αλλά και στις συνέπειες που έχετε ορίσει εξαρχής είναι το κλειδί στο να μάθουν τα παιδιά να λειτουργούν με όρια .
 • Χρησιμοποιήστε Θετική Ενίσχυση
Επιβραβεύστε τη θετική συμπεριφορά με επαίνους, προνόμια ή άλλες μορφές θετικής ενίσχυσης.
 • Αναζητήστε Ευκαιρίες για Διδασκαλία
Χρησιμοποιήστε κάθε ευκαιρία για να διδάξετε στο παιδί σας σωστές συμπεριφορές και να αναπτύξετε τις ικανότητές του για αυτοέλεγχο και υπευθυνότητα.
Με την επικέντρωση στα όρια και την εκπαίδευση, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα θετικό και υποστηρικτικό περιβάλλον που θα ενισχύσει την ανάπτυξη του παιδιού σας και την καλή συμπεριφορά.

Στηρίξτε το Θεραπευτικό Κέντρο Λόγου και Κίνησης, μοιράζοντας το παρόν άρθρο!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest