Μάθετε τα 5 Θετικά του Ψυχοπαιδαγωγικού Προγράμματος

Μάθετε τα 5 Θετικά του Ψυχοπαιδαγωγικού Προγράμματος

Ανακαλύψτε τα 5 θετικά του Ψυχοπαιδαγωγικού Προγράμματος για παιδιά: Ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης, βελτίωση συμπεριφοράς, αυξημένη αυτοεκτίμηση, βελτίωση ακαδημαϊκής επίδοσης και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.

Γεωπίνακες

Ανακαλύψτε τον κόσμο της γεωμετρίας με τους γεωπίνακες BusyMonkey! Μάθηση και δημιουργικό παιχνίδι για παιδιά 2-ετών και άνω.