Αξιολόγηση

Στην πρώτη συνάντηση, γίνεται η γνωριμία με τους γονείς και το παιδί. Αρχικά, γίνεται κουβέντα με τους γονείς. Στο σημείο αυτό, τους δίνεται ο απαραίτητος χρόνος προκειμένου να εκφράσουν τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους, για την ανάπτυξη και την πρόοδο του παιδιού, ενώ παράλληλα γινεται η λήψη του ατομικού και κοινωνικού ιστορικού. Στη συνέχεια, προχωράμε στην γνωριμία με το παιδί. Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι ευχάριστη για το παιδί, αλλά παράλληλα, σωστά δομημένη ώστε τελειώνοντας να έχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το προφίλ του παιδιού.

Η Αξιολόγηση είναι πλήρης και βασίζεται σε έγκυρα και σταθμισμένα εργαλεία αξιολόγησης. Αμέσως μετά, οι γονείς ενημερώνονται για τα αποτελέσματα που προέκυψαν καθόλη τη διάρκεια της αξιολόγησης. Στο σημείο αυτό και ενώ αυτό απαιτείται , θέτονται από κοινού οι θεραπευτικοί στόχοι και δίνονται πληροφορίες για τις θεραπευτικές συνεδρίες που θα ακολουθήσουν.

Η εξειδικευμένη αξιολόγηση αποτελεί τη βάση για αποτελεσματικότερη αντιμεπτώπιση πιθανών δυσκολιών μάθησης. Η έγκυρη και έγκαιρη αξιολόγηση αποτελούν την πιο σωστή επιλογή. Η έγκαιρη διάγνωση μιας πιθανής διαταραχής μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην φυσιολογική ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας του παιδιού, αποφεύγοντας δευτερογενείς συνέπειες, όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, φόβο για επικοινωνία και έκφραση κ.α., με αποτέλεσμα να μην μπορεί εύκολα το άτομο να ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο.

Υπηρεσίες