Εξωτερικά Προγράμματα

Στον χώρο μας πραγματοποιούνται εξωτερικά προγράμματα. Στα εξωτερικά προγράμματα συμμετέχει ο θεραπευτής, το παιδί και ο γονέας, του οποίου η παρουσία θα είναι διακριτική και ενισχυτική όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.  Ο Θεραπευτής έχοντας σαν γνώμονα τις ανάγκες του παιδιού, καθορίζει την συχνότητα και την διάρκεια του προγράμματος.

Τα εξωτερικά προγράμματα αποτελούν προγράμματα ποικίλων δραστηριοτήτων και απευθύνονται σε όλα τα παιδιά (τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης). Οι στόχοι αυτών των προγραμμάτων είναι η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, της επικοινωνίας, η ανάπτυξη της υπευθυνότητας και της αντίληψης του ίδιου του παιδιού στο εξωτερικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, στα εξωτερικά προγράμματα επισκεπτόμαστε χώρους όπως τα super market, τα μαγαζιά, καφετέριες, πάρκα, πλατείες, αποσκοπώντας στην δημιουργία και στην διατήρηση καλών σχέσεων με τα άτομα που αλληλοεπιδρούμε.

Ταυτόχρονα τα παιδιά μαθαίνουν να γενικεύουν γενικούς κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς, κυκλοφοριακής αγωγής και διαχείρισης χρημάτων όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

Οι κοινωνικές δεξιότητες επιτρέπουν στο άτομο να συνδέεται, να επικοινωνεί και να κοινωνικοποιείται με τους γύρω του και γι αυτό θα πρέπει πάντα να τις ενισχύουμε στην καθημερινότητα των παιδιών μας.

Υπηρεσίες