Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την αξιολόγηση, την διάγνωση και τη θεραπεία διαταραχών επικοινωνίας, λόγου (γραπτού και προφορικού)-ομιλίας, φωνής και κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες ως αποτέλεσμα νευρολογικών, εξελικτικών ή λειτουργικών αιτιών.

Σκοπός της λογοθεραπείας είναι η ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, η παραγωγή του προφορικού & γραπτού λόγου και η καθαρότητα της ομιλίας και της φωνής.

Κάθε παιδί ή ενήλικας έχει τον δικό του ρυθμό ανάπτυξης, μάθησης ή αποκατάστασης. Ωστόσο, εάν παρατηρηθεί μεγάλη απόκλιση σε σχέση με άτομα αντίστοιχής ηλικίας, καλό θα ήταν να συμβουλευτείτε έναν λογοθεραπευτή.

Λογοθεραπευτής, είναι ο επιστήμονας που ασχολείται με την Λογοθεραπεία. Άλλοι τίτλοι που μπορεί να ακούσετε αλλά αφορούν ακριβώς τον ίδιο επιστημονικό κλάδο είναι λογοπεδικοί, θεραπευτές λόγου και ομιλίας, λογοπαθολόγοι, παθολόγοι λόγου και ομιλίας. Ο τίτλος κάθε συναδέλφου αλλάζει ανάλογα με τον τόπο σπουδών, αλλά και το επαγγελματικό προφίλ που έχει υιοθετήσει.

-Η λογοθεραπεία εφαρμόζεται στις παρακάτω ξεχωριστές ενότητες δυσκολίων του λόγου και της ομιλίας παιδιών και ενηλίκων:

  • Αρθρωτικές Δυσκολίες (όταν καποιος δεν προφέρει σωστά ένα ή και περισσότερα γράμματα πχ . /s/ à /θ/ , /r/ à /l/)
  • Φωνολογικές Δυσκολίες (Οι κινήσεις των αρθρωτών, οι στοματοπροσωπικές δεξιότητες εκτελούνται φυσιολογικά ωστόσο η δυσκολία βρίσκεται στο φωνολογικό σύστημα του παιδιού)
  • Μαθησιακές Δυσκολίες (δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία,δυσγραφία κα)
  • Διαταραχές ροής ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία, βαταρισμός κα)
  • Διαταραχές Φώνησης (αλλοιώσεις σε οποιοδήποτε από τα τρία χαρακτηριστικά της φωνής: ύψος, ένταση, ποιότητα φωνής.)
  • ΔΑΦ – Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος
  • Δυσφαγία – Διαταραχές στην Σίτιση και την Κατάποση (προβλήματα στη λήψη, διαχείριση και προώθηση της τροφής και των εκκρίσεων από τα χείλη έως το στομάχι)
  • Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές λόγου κ ομιλίας (η σημαντική καθυστέρηση ή απόκλιση στην ανάπτυξη του λόγου του παιδιού.)

Υπηρεσίες