Ψυχοπαιδαγωγικό Πρόγραμμα

Το ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα παρέμβασης στοχεύει στην κοινωνική, συναισθηματική, γνωστική και αντιληπτική ανάπτυξη του παιδιού. Εφαρμόζεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Συνδυάζει αφ’ ενός τις αρχές παρέμβασης της Ψυχολογικής Υποστήριξης και αφετέρου τις αρχές της Ειδικής Διαπαιδαγώγησης.  Ξεκινώντας το πρόγραμμα αυτό, γίνεται μία αξιολόγηση των δεξιοτήτων του παιδιού κι έπειτα δημιουργείται ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο βασισμένο στις ανάγκες και την καθημερινότητα του κάθε παιδιού, εκμεταλλευόμενοι τις ξεχωριστές ικανότητες που διαθέτει.

Όλοι οι στόχοι στο ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα υλοποιούνται μέσα από δομημένες δραστηριότητες αλλά και μέσα από το ελεύθερο παιχνίδι. Όλα αυτά γίνονται στα πλαίσια οργάνωσης , οριοθέτησης , συνεργασίας και ανάπτυξης αυτονομίας του παιδιού.  Κρίνεται απαραίτητο, παράλληλα με τέτοιου είδους προγράμματα να γίνεται Συμβουλευτική Γονέων.

Ο πρώτος και κύριος στόχος είναι να αναπτυχθεί μεταξύ του παιδιού και του θεραπευτή μια σχέση συνεργασίας και εμπιστοσύνης, που θα το βοηθήσει σταδιακά να ξεπεράσει τις δυσκολίες του και να εξελιχθεί.

Πιο αναλυτικά, το ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα ενισχύει τους παρακάτω τομείς:

 • Επικοινωνία & Προφορικός Λόγος ( αλληλεπίδραση , βλεμματική επαφή, κατανόηση εντολών, διατήρηση θέματος συζήτησης ή διαλόγου)
 • Συγκέντρωση & Προσοχή ( επίπεδο διέγερσης, έλεγχος παρόρμησης, στάση σώματος, ολοκλήρωση παιχνιδιού)
 • Κοινωνικές δεξιότητες (ανάπτυξη, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων, κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς, συμμετοχικό παιχνίδι, συμβολικό παιχνίδι, διεκδικητική συμπεριφορά, προσέγγιση τρίτων προσώπων στο παιχνίδι, προσαρμοστικότητα σε νέα δεδομένα, Κριτική σκέψη, αναγνώριση αιτίου- αποτελέσματος,  Μίμηση, Κοινωνικές Ιστορίες)
 • Φαντασία & Δημιουργικότητα
 • Συναισθηματική Αγωγή
 • Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοεικόνας
 • Μεταγνώση: επίγνωση του τι μαθαίνει και πως μαθαίνει, ικανότητα αυτοδιόρθωση , οργάνωση και διαχείριση του χρόνου.
 • Προσανατολισμός στο χρόνο (μέρες, χρονικές έννοιες, μήνες, εποχές, ώρα) και στον χώρο
 • Πλευρίωση
 • Γνωστικός- Αντιληπτικός τομέας: Ταυτίσεις, σχήματα, γνώση των συμβόλων των γραμμάτων και των αριθμών, οπτική και ακουστική διάκριση, φωνολογική ενημερότητα, κατηγοριοποίηση, σωματογνωσία και σχέδιο του ανθρώπινου σώματος, αλληλουχία γεγονότων, αντίθετες έννοιες και έννοιες ποσοτικές αλλά και για τα μεγέθη.
 • Γνώση προσωπικών πληροφοριών ( μέλη οικογένειας, σχολείο , περιοχή διαμονής , χόμπι κ.α)

Υπηρεσίες