Τι είναι το κίνητρο;

Τι είναι το κίνητρο και πώς επηρεάζει την ανάπτυξη των παιδιών;

Το κίνητρο είναι η εσωτερική ή εξωτερική δύναμη που κινητοποιεί ένα άτομο να δρα ή να συμπεριφέρεται προκειμένου να επιτύχει κάποιο στόχο ή να ικανοποιήσει μια ανάγκη.