Πώς οργανώνω το γραφείο του παιδιού μου;

Αρκετές είναι οι φορές που πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανησυχία του παιδιού στο γραφείο του, την στιγμή που καλείται να διαβάσει, χωρίς να ξέρουμε όμως πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε…