Μάθετε τα 5 Θετικά του Ψυχοπαιδαγωγικού Προγράμματος

Μάθετε τα 5 Θετικά του Ψυχοπαιδαγωγικού Προγράμματος

Ανακαλύψτε τα 5 θετικά του Ψυχοπαιδαγωγικού Προγράμματος για παιδιά: Ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης, βελτίωση συμπεριφοράς, αυξημένη αυτοεκτίμηση, βελτίωση ακαδημαϊκής επίδοσης και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.