Αθανασία Σκιαδά | Θεραπευτικό Κέντρο Λόγου & Κίνησης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΚΙΑΔΑ

ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ – ΜΕΛΕΤΗΣ

Η Αθανασία Σκιαδά είναι απόφοιτη του τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών και σύντομα κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (MEd) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (University of Nicosia). Έχει παρακολουθήσει διεθνή σεμινάρια έχοντας αποκτήσει πιστοποιήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης  (εκπαιδευτική ψυχολογία, συμπεριφορά εφήβου κ.ά.). Επιπλέον έχει ολοκληρώσει εκπαιδεύσεις όπως  «Ειδική  Αγωγή- Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και αντιμετώπιση με την πολυαισθητηριακή μέθοδο» του ΕΚΠΑ, «Ειδική Αγωγή- Το άτομο με Ειδικές Ανάγκες: Η κοινωνία της αλληλεγγύης» (2017), «Μαθησιακές Δυσκολίες», «Υγιείς Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών» κα. Διαθέτει Παιδαγωγική-Διδακτική Επάρκεια και παραμένει διαρκώς ενημερωμένη παρακολουθώντας συστηματικά ημερίδες και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Κατά την διάρκεια των προπτυχιακών της σπουδών εργάστηκε ως Καθηγήτρια φιλολογικών μαθημάτων στο Κοινωνικό Φροντιστήριο Πατρών, ενώ παράλληλα παρέδιδε και ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Η Αθανασία επικεντρώνεται στην παρακολούθηση της ψυχολογίας των μαθητών και προσπαθεί να προσαρμόζει το μάθημα στις τρέχουσες συνθήκες για να έχει ως αποτέλεσμα την αποδοχή του διδασκάλου από το μαθητή στο μέγιστο επίπεδο. Βασικό χαρακτηριστικό της αποτελεί η πολλή αγάπη για το αντικείμενό της αλλά και για τα παιδιά, και η όρεξη για μετάδοση γνώσεων.  Αυτή της η αφοσίωση, η γλυκύτητα του χαρακτήρα της και το μεράκι της , την καθιστούν μία από τις πιο αξιόλογες συναδέλφους μας.